! Üzgünüz...
logo

TOPRAK ANALİZİ

TOPRAK ANALİZİ NEDİR ? 

Toprakta bulunan bitki besin maddesi düzeylerini belirleyerek o toprakta yetiştirilecek bitkilerin gereksinim duyduğu gübrenin cinsinin ve miktarının belirlenmesi ve bu gübrelerin en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulanması ile mümkündür.

TOPRAK ÖRNEKLERİ NE ZAMAN ALINMALIDIR?

Toprak örnekleri ekimden veya gübre kullanım tarihinden 1,5 – 2 ay önce alınmalıdır. Numune alınan toprak tavda olmalı; çok kuru, yağışlı ve donlu dönemlerde numune alınmamalıdır. Tarla bitkileri için her ekim döneminden önce toprak örneği alınarak tahlil ettirilir. Çok yıllıklarda ise, aynı arazi için birkaç yılda bir(4-5 yıl) toprak örneği alınarak tahlil yaptırılabilir.

Toprak Örneği Alınma Şekli

Alınacak örnek araziyi en iyi şekilde temsil etmelidir. Arazi içerisinde farklılıklar mevcut ise (toprak rengi, eğim, toprak yapısı, verim farklılıkları gibi) bunların sınırları tespit edilmeli ve her farklılık kendi içinde temsil edilecek şekilde, farklılıklar kadar ayrı ayrı örnek alınmalıdır.

Arazi büyüklüğüne göre 5-6 noktadan alınan topraklar örnekleri temiz bir yerde karıştırılır. Bu karışımdan 1-1,5 kg kadar toprak örneği torbaya konularak etiketlenir. Etiket üzerine arazi sahibinin adı soyadı, adresi, arazinin bulunduğu yer, arazinin büyüklüğü ve toprak örneğinin alındığı derinlik ( 0-30 cm vb.) yazılmalıdır. Parseller ile ilgili bilgi forumları doldurulmalıdır.

Gübreleme amaçlı rutin toprak analizi için, 0-30 cm derinlik yeterlidir. Fakat, zaman zaman ( 3-4 yılda bir kez) daha derinlerden (0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm) toprak örnekleri alınarak ayrıca analiz edilmelidir.

 

Araziden toprak örneği almak için;

Bel veya kürek, örnekler kaç farklı derinlikten alınacaksa o kadar sayıda torba etiket gibi alet ekipman gereklidir. Örnek alma işlemi, arazide, zig-zak hatlar üzerinde yapılmalıdır. Bu hatlar üzerinde arazinin büyüklüğüne göre, 8-10 yerinden örnekler alınmalıdır.

 

 

Tarla Bitkileri ve Sebzeler :

Bunun için toprak yüzeyindeki bitki artıkları el veya kürekle hafifçe temizlenir ve v şeklinde çukur açılır, çukurun düzgün tarafından takriben 3-4 cm kalınlığında 30 cm’lik toprak dilimi, üst toprak atılmadan alınır. Numunelerin toplanmasında ve karıştırılmasında metal ya da galvenize kova yerine plastik kovalar kullanılmalıdır. Tarlanın büyüklüğüne göre 8-10 yerden araziyi temsil edecek şekilde alınan toprakların tamamı temiz bir bez veya naylon üzerine serilir, iyice karıştırılır, kesekleri ezilir, bitki ve taş parçaları ayıklanır. Daha sonra bu karışımdan 1 kg kadar toprak temiz bir torbaya konulur, üzerine gerekli bilgileri yazılan 2 etiketten biri torbanın içine diğeri torbanın ağzına bağlanarak tahlil için laboratuara gönderilir. Ancak numunenin naylon poşete konulması halinde fazla nemin uçması ve etiketin zarar görmemesi için birkaç yerinden delik açmaya ve ayrıca etiket bilgilerinin
silinme riskine karşı kurşun kalemle yazılmasına itina gösterilmelidir.

Bağ ve Meyve Bahçeleri :

Meyve bahçelerinde numune, ağaç taç izdüşümünden, bağ alanında ise kök aksamına yakın sıra aralarından bahçe veya bağı temsil edecek sayıda alınmalı ve kök seviyesine inilmelidir. Bunun için bağ ve meyve bahçelerinin gübrelenmesinde tesis yılında 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm; tesisten sonra ise hiç değilse 0-20 cm, 20-40 cm derinlikten numune alınır; aynı derinlikten alınan numuneler karıştırılarak her bir derinlikten elde edilen
karışımdan 1’er kg kadar toprak bez ya da naylon torbalara konulup, yıllık bitkilerde olduğu gibi etiketlenerek tahlile gönderilir. Ağacın cins ve yaşına göre bu derinlikler arttırılıp azaltılabilir.

TOPRAK ÖRNEĞİ NERELERDEN ALINIR?

Aynı tarla içinde aşağıda belirtilen değişiklikleri gösteren yerler varsa her alan için ayrı ayrı toprak örneği alınır.
111. RENK (Aynı tarladaki koyu, açık gri, gri, kırmızı vs. gibi renk farklılıklarının bulunduğu yerlerden)
2. EĞİM (Taban ve yamaçta bulunan yerler)
3. YÖN (Kuzey, güney, doğu, batı kısımları)
4. TOPRAĞIN BÜNYESİ (Kumlu, tınlı, killi vs.)
5. TOPRAĞIN DERİNLİĞİ (Derin, orta ve yufka)
6. TABİİ BİTKİLER (Otlu, otsuz vs.)
7. VERİM FARKI (Değişik cins ve miktarlarda ürün kaldırılan kısımlar)
8. GÜBRE FARKI (Değişik gübreleme yapılan yerler ve gübresiz kısımlar)
9. TOPRAK İŞLEME FARKLILIĞI (Değişik toprak işleme, farklı çapalanan ve sulanan kısımlar)

TOPRAK ÖRNEKLERİ NERELERDEN ALINMAZ?

Önceden gübre veye kireç atılmış yerlerden,
Hayvan gübresi yığılan yerlerden,
Harman yeri ve hayvan yatmış yerlerden,
Sap, kök ve yabani otların yakıldığı kısımlardan,
Tarlanın çukur ve tümsek yerlerinden, tarla hudutları ve yakınlarından,
Ağaç altlarından, dere, orman, su arkı ve yollara yakın kısımlardan,
Sıraya gübreli ekim yapılan mahsullerde sıra üstlerinden toprak örnekleri alınmaz.

Faaliyet Alanlarımız