! Üzgünüz...
logo

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Açıklama

Tarihimizin en eski ağaçlarından olan zeytin ağaçlarının bakımı, ilaçlanması, gübrelenmesi ve hasatında her zaman güncel doğru bilgiler ve profesyonel kadro ile güvenilir bakım hizmeti bizlerde.

Akdeniz iklim kuşağında yetişen zeytin ağacı, toprak istekleri bakımından seçici olmasa bile
iklim istekleri bakımından aynı toleransı göstermez.

1-SICAKLIK:

Zeytinin yayılmasını sınırlayan en önemli iklim faktördür. Zeytin genellikle yıllık ısı
ortalaması 15-20 °C olan yerlerde yetişmektedir.

Zeytin maksimum 40 °C ye kadar yüksek sıcaklığa iyi sulanmak koşulu ile dayanabilir.
Mayıs–Haziran aylarında normalin üzerindeki (40°C) sıcaklık artışında yapraklardaki
terleme de artacağından yapraklarda pörsümeler görülmekte,

Çiçeklenme ve meyve tutum döneminde döllenmeyi olumsuz etkileyerek boncuklu
meyve (partenokarpik meyve) oluşumuna,

Çekirdek sertleşmesi, meyve irileşmesi ve olgunlaşma dönemlerinde meyve
dökümüne, tanelerin küçük ve buruşuk olmasına neden olarak ağaçların gelişmesini ve
verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Dayandığı minimum sıcaklık ise -7 °C dir. Bu derecenin altında zararlanmalar başlar.
Soğuğun şiddetine göre gözlerden başlamak üzere köke kadar zararlanmalar görülür.
Bunlar;
 Aşırı yaprak dökümü
 Kabuk çatlaması
 Zaman zaman kalın dal ölümleri gibi ortaya çıkabilir.

Soğuğun kalış süresi zararlanma derecesini etkileyen önemli faktördür. Soğuk ne kadar uzun
süreli kalırsa zarar da o nispette artmaktadır.

2-YAGIŞ;

Zeytinin yıllık yağış isteği 700-800 mm’dir.

Zeytinciliğin yapıldığı yörelerde kışın ve ilkbahar aylarında yağan yağmur toprak
tarafından depo edilerek zeytin ağaçlarının su ihtiyaçlarını karşılayarak çiçeklenmesini
ve meyve tutum oranını artırır ve Haziran dökümünü azaltır.

Zeytin meyvesinin daha iri ve kaliteli olması çekirdek sertleşmesi ve tanenin gelişmesi
için, yaz aylarında suya ihtiyacı vardır. Bu dönemde yağışlarla karşılanamayan su
ihtiyacının sulama ile karşılanması gerekir.

Diğer yağış türleri yani dolu ve kar zeytincilik için istenmeyen yağışlardır. Dal
kırılmalarına neden olur. Bu genellikle iyi budanmamış ağaçlarda daha fazla rastlanır.

Aşırı yağış durumunda;
 Sürüm tavı bulunmaz,
 Hasat zor yapılır,
 Azotlu gübrelerin yıkanmasına sebep olur,
 Meyilli zeytinliklerde erozyona sebep olur,
 Zeytin ağaçlarını normalinden fazla sürgün vermeye teşvik eder, bu sebeple
soğuklara karşı ağaçların direnci azalır,
 Taban suyunu yükselterek köklerin çürümesine sebep olur, toprağın
havalanması engellenir,
 Toprak pH’ sını düşürür.

3-RÜZGÂR;

Zeytine faydası olduğu gibi bazı durumlarda olumsuz etkileri de vardır.

Faydaları Nelerdir,
 Kışın esen Karayel yağışı getirmekte,
 Çiçeklenme zamanı esen rüzgarlar döllenmeyi kolaylaştırmakta,
 Yaz aylarında esen nemli rüzgarlar ağaçların terleyerek su kaybetmesini önler.

Olumsuz etkileri nelerdir;
 Yaz aylarında güneyden esen kuru rüzgârlar, toprak nemini kaçırır, devamlı eserse
taneler susuzluktan pörsür.
 Güneyi açık olan yörelerde kışın esen Lodos, ağaçları zamansız uyandırdığından
soğuklardan daha çok etkilenlenmesine neden olur.
 Ağaçlarda dal kırılmalarına hatta köklerinden sökülmelerine neden olmaktadır.

4-YÜKSEKLİK ve YÖN

Rakımı 800 m den yüksek olan yerler ekonomik anlamda yetiştiricilik için uygun değildir.
Zeytin ağacı ışığı çok sever. Bu nedenle çok soğuk olan bölgelerde güney yamaçlar tercih
edilmelidir.

TOPRAK İSTEKLERİ;
Zeytin ağacı her ne kadar “fakir toprakların zengin ağacı” ise de zeytinlik tesis edilecek
arazinin toprak yapısının tınlı, killi-tınlı bünyeye sahip, hafif kireçli ve çakıllı olması en
iyisidir. Toprak derinliği en az 1,5-2 m, organik madde ve besin elementleri bakımından
zengin, tuzluluk sorunu olmayan, su tutma kapasitesi iyi, pH ‘sı 6-8 civarında olmalıdır.
Zeytin ağacının sevmediği ortamlarının başında taban suyunun yüksekliğidir. Taban suyunun
1 m’den daha yakın olduğu veya kışın zeytin köklerinin 3-4 haftadan fazla su altında kaldığı
yerlerde, köklerin sudan zarar görmemesi için zeytinlik tesis edilmeden önce drenaj çalışması
yapılmalıdır.

Zeytinlik Tesisi;

Arazinin hazırlanması, Dik yamaç yapısına sahip arazilerde teras yapmak, yağmur
sularından faydalanma ve traktörle arazi işleme açısından oldukça önemlidir.

Toprak analizinin mutlaka yaptırılması

Taban suyu problemi varsa çözülmeli (drenaj)

Dikim Şekilleri;
 Kare, Köşeleri dik açı yapan arazilerde ve küçük sahalarda uygulanır. Sıra arası ve sıra
üzeri mesafeleri eşittir. Genellikle tavsiye edilen bir dikim şeklidir.
 Dikdörtgen, Daha çok ara ziraatı yapılmak istenen durumlarda uygulanır. Sıra üzerleri
daraltılıp sıra araları geniş tutulur. Sıraların Kuzey-Güney yönünde olmasına
dikkat edilir.
 Üçgen, Ağaçlar birbirine eşit uzaklıkta bulunur. Geniş ovalarda ve ara ziraati
yapılmayan yerlerde uygulanır. Bu yöntem ile araziye daha fazla fidan
dikilmektedir.
 Kontr olarak tesfiye eğrilerine göre eğilimli arazilerde uygulanan bir yöntemdir.

DİKİM ARALIK ve MESAFESİ
 Toprak karakterine,
 Ağacın alacağı taç büyüklüğüne,
 Çeşide,
 Ağaca verilecek şekle göre belirlenir.

ÇEŞİT ve FİDAN SEÇİMİ
 Değerlendirme amacına
 Bölgeye adapte durumuna,
 İklim şartlarına dikkat edilerek çeşit seçimi yapılır

Faaliyet Alanlarımız